Blij met mij!

Voor meer veerkracht en zelfvertrouwen

‘Blij met mij’ is een training die kinderen én ouders/verzorgers begeleidt. Kinderen leren talenten en kwaliteiten (her-)ontdekken, verantwoordelijkheid nemen en helder communiceren met hun omgeving. Wat ‘Blij met mij’ uniek maakt, is dat het start vanuit de talenten die een kind heeft, dat waar een kind blij van wordt, in plaats van dat tekorten of problemen het uitgangspunt zijn. Kinderen worden hierdoor van binnenuit sterker gemaakt en dat zorgt voor dieper leren dan alleen het stimuleren van gedragsveranderingen. Het veelvuldig betrekken van ouders en anderen mensen uit de kring van het kind maakt de training extra krachtig en kan zorgen voor duurzame veranderingen. Dan gaat het veranderproces door, ook als de training is afgelopen.

In 5 kindermiddagen en 3 ouderavonden wordt er op een ontspannen en uitnodigende manier veel geleerd. Dit gebeurt onder andere aan de hand van oefeningen, persoonlijke ervaringen, een stukje theorie, praktische eye-openers en beeldende kinderverhalen.  Voor de kinderen betekent dit dat ze allerlei leuke dingen gaan doen (toneel, knutselen, schilderen, praten, en nog veel meer…) en tegelijk van alles over zichzelf, hun gevoel en gedrag ontdekken.

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom worden zij nadrukkelijk betrokken. Zij krijgen in 3 ouderbijeenkomsten handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.

Het concept van ‘Blij met mij’ bestaat inmiddels al ruim 13 jaar. De ervaring is dat de trainingen keer op keer vol zitten, de ouders erg tevreden zijn en er echte positieve veranderingen bij kinderen zichtbaar worden. De training is op steeds meer plaatsen in Nederland en Vlaanderen te volgen. Sinds vorig jaar wordt de training ook voor kinderen uit de gemeenten Heerde, Hattem en Epe in samenwerking met de CJG’s van de genoemde gemeenten gegeven. We oriënteren ons op mogelijkheden om de Blij met mij ook in Zwolle aan te gaan bieden.

De training is bedoeld voor kinderen voor wie een gezonde dosis zelfvertrouwen en veerkracht niet vanzelfsprekend is. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die onzeker zijn of bang zijn om fouten te maken. Kinderen die het moeilijk vinden om vrienden te maken of gepest worden. Maar  ook kinderen die opgroeien in situaties die veel van hun veerkracht vragen, zoals bij zorgen of ziekte in hun gezin. ‘Blij met mij’ is er ook voor teruggetrokken kinderen die niet zo goed voor zichzelf op durven komen. Of juist kinderen die snel van zich af slaan, omdat ze niet goed weten hoe het anders kan. Voor kinderen die blijven hangen in negatieve gedachten over zichzelf. En voor kinderen die snel boos worden, of kinderen die snel gaan huilen. Kinderen mogen met hun eigen vraag komen, iets dat ze zelf graag anders willen en waar ‘Blij met mij’ hen bij kan helpen.

‘Blij met mij’ start op woensdag 3 maart 2021 weer gestart voor kinderen van 6 t/m 9 jaar uit de gemeenten Heerde, Hattem en Epe. De training wordt in principe om de twee weken gegeven op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur.

Binnenkort gaan we de trainingen voor de komende periode inplannen. We streven naar een groep van 6 t/m 9 jaar en een groep van 9 t/m 12 jaar. Een en ander is ook afhankelijk van het aantal belangstellenden.

De training wordt gegeven door 2 begeleiders (Mieneke Aalberts en Ineke Boermans). In een groep kunnen 6 -10 kinderen deelnemen.

Neem gerust even contact op voor meer informatie of om je belangstelling kenbaar te maken. Dat kan via deze site of met het CJG in Heerde (STIP), Hattem of Epe. Aanmelden voor de training kan via baliestip@heerde.nl. Voor de deelname wordt een eigen bijdrage van 75 euro gevraagd.

De trainingen worden gegeven in Heerde.

Om deze training te mogen geven, heb ik een opleiding gevolgd bij Els Pronk & Elke Busschots, de oprichters van Blij met mij!