Individuele begeleiding

Mijn individuele begeleiding is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulp voor kinderen en jongeren van 5 tot 12 jaar. Bij mij staat het kind centraal. Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken naar jouw kind en datgene waar het tegenaan loopt. Ik ga op zoek naar wat het kind nodig heeft om te groeien in zelfvertrouwen. Talenten en context spelen hierbij een grote rol.

Hierbij maak ik gebruik van verschillende methoden en middelen zoals: spelletjes, rollenspellen, creatieve methoden zoals tekenen, familieopstellingen met poppetjes enz.

Elk kind heeft uiteindelijk voldoende zelfoplossend vermogen in zich om weer te gaan geloven in zijn kracht en van daaruit weer te kunnen handelen.

Belangrijk in dit doel is de samenwerking met jou als ouder en soms ook met school. Tips en steun zullen waar mogelijk worden gegeven om het proces bij het kind optimaal te laten verlopen.

De individuele begeleiding vindt in principe bij het kind thuis plaats. Zo nodig kan daarvan worden afgeweken.