Visie

Iedereen gezien!

Het Engelse woord ‘Spring’ betekent oorsprong, bron, drijfveer of veerkracht.

Het staat voor de contextuele benadering. In mijn begeleiding is er oog voor de context van een kind. Waar ligt je oorsprong, hoe ziet je familie eruit? Wie zijn je ouders?

Van kleins af aan hebben we dingen ‘van huis uit meegekregen’. Dat is de bron waaruit we putten. Vaak zijn we ons er niet bewust van. In deze bron ligt rijkdom en kracht. Tegelijk kunnen er dingen bij zijn die onze ontwikkeling in de weg staan. Hoe kunnen we daar dan mee omgaan?

Elk kind wordt gevend geboren en heeft het recht om te ontvangen. Liefde, aandacht, warmte. Het gaat over zorgen en verzorgd worden. Als we op zoek gaan naar drijfveren achter het gedrag, komen we vanuit de contextuele benadering vaak op geven. Wat geeft het kind met dit gedrag? En wordt dit ook gezien? En wat levert dit gedrag het kind op?

Veerkracht ontstaat er door aandacht te hebben voor ieders context en daarover het gesprek aan te gaan. Niet vanuit verwijt of beschuldiging, maar vanuit begrip voor ieders verhaal.

Iedereen talent!

Het woord ‘Spark’ betekent in het Engels vonk, sprank of sprankeling.

Het staat voor de talentgerichte benadering. Wanneer we met kinderen praten over hun talent, beginnen de ogen te sprankelen.

Uitgaan van talenten, zet kinderen in hun kracht. Het is niet gericht op tekorten en problemen, maar over wie ze diep van binnen zijn. Waar word je blij van? Dit brengt bij alle betrokkenen een sprank hoop. Er ontstaat perspectief.

‘Van een kleine vonk, komt vaak een groot vuur.’ Talentgericht werken lijkt wellicht weinig bijzonders, maar het kan enorm veel verschil maken.