Voor ouders en kinderen

Faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, piekeren, verlegenheid, moeilijk vrienden kunnen maken, somberheid, gepest worden of zelf pesten, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding.
Druk of agressief gedrag, woede aanvallen, liegen, niet luisteren, gebrek aan concentratie. Moeite met vrienden maken.

Zomaar een aantal dingen die je wellicht herkent in het leven van je kind. Wat kan dat moeilijk zijn voor hem of haar, voor jou als ouder en de omgeving! Graag ga ik samen op zoek naar wat hier verandering in kan brengen.

Ik werk daarbij praktijkgericht en met een focus op het oplossen van datgene wat aandacht nodig heeft. Ik maak gebruik van coaching technieken vanuit de positieve psychologie en contextuele benadering. Samen onderzoeken we welke overtuigingen en gedachten de kinderen in de weg zitten en wat er nodig is om dat te veranderen. Deze positieve insteek maakt dat kinderen meer veerkracht ontwikkelen om datgene wat lastig is aan te pakken.

Een korte samenvatting van wat Spring en Spark voor je kan betekenen, vind je in deze folder.