Ouderavonden

Zoek je een sprekende invulling voor een ouderavond? Ik ga graag in overleg om te kijken welk thema voor jouw doelgroep geschikt is.

Denk bijv. aan thema’s waarbij de nadruk meer ligt op het contextuele denken: hechting, oudercommunicatie, loyaliteit enz.

Een avond over talentgericht denken, hoe je dat op je school en als ouders kunt doen, levert ook veel mooie momenten op.

Wil je beide sporen combineren, dan kan dat prima in een ouderavond over anders kijken naar gedrag.

In mijn ouderavonden vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor interactie en dat ouders ook onderling en met het team in gesprek kunnen gaan.

Voor mij is het belangrijk om tjidens de avond bij te dragen aan een open positieve sfeer. Ouders en team in verbinding brengen en iets meegeven waar mensen wat mee kunnen, zodat kinderen verschil gaan merken, maken voor mij een ouderavond geslaagd.